Tips en tricks voor een duurzamere wereld: warmtepomp

Vandaag de dag heb je als particulier verschillende manieren om je huis te verwarmen. Maar al te vaak wordt nog gekozen voor verwarming op basis van fossiele brandstoffen. Denk hierbij maar aan aardgas, mazout of elektriciteit.

De natuur biedt nochtans verschillende milieuvriendelijke alternatieven om je huis te verwarmen. Tegenwoordig kan je warmte halen uit verschillende natuurelementen, zoals de aardbodem of zelfs de buitenlucht.

De warmtepomp is een toestel dat je woning kan verwarmen op verschillende manieren, afhankelijk van de warmtebron dat het gebruikt. Warmtepompen kunnen warmte genereren via de buitenlucht of via de aardbodem.

Er zijn dan ook verschillende types warmtepompen:

  • Lucht Lucht warmtepomp


  • Lucht Water warmtepomp


  • Water Water warmtepomp


  • Grond Water warmtepomp


Hoe draagt een warmtepomp bij tot meer duurzaamheid?

Omdat de warmtepomp zijn warmte genereert via de buitenlucht of via de aardbodem, heeft het een heel milieuvriendelijk karakter. Het maakt immers helemaal geen gebruik van fossiele brandstoffen, iets wat 'klassieke' verwarmingstoestellen wel doen. Buitenlucht en aardbodem zijn natuurlijk onuitputtelijke energiebronnen, waardoor je de planneet geen schade toebrengt, ongeacht de hoeveelheid dat je gebruikt om warmte te genereren.

Aangezien je geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, om je woning te verwarmen, zal jij een stukje kunnen bijdragen aan een duurzamere planeet. Indien iedereen zou investeren in hernieuwbare energietoestellen, zoals de warmtepomp, zou de voorraad aardgas veel minder snel slinken, en behouden we deze voorraad voor toekomstige generaties.

alt

Hoe werkt een warmtepomp?

De warmtepomp genereert dus warmte op basis van de buitenlucht, de aardbodem of het grondwater in de aardbodem. Hoe het dat doet, hangt af van type toestel en welke warmtebron juist gebruikt wordt. Warmtepompen die de buitenlucht als warmtebron gebruiken, zullen bijvoorbeeld warmte genereren door deze buitenlucht samen te persen. Op deze manier wordt ofwel warmte lucht (lucht lucht warmtepomp) ofwel warm water (lucht water warmtepomp) gegenereerd.

Andere toestellen gebruiken de aardbodem en het grondwater als warmtebron, en zullen op deze manier warmte of warm water genereren. De aardbodem blijkt immers een goede warmtebron te zijn, die het hele jaar door een vrij constante temperatuur aanhoudt. Op deze manier is de aardbodem een veel betrouwbaarder energiebron dan bijvoorbeeld de zon, die enkel in de zomermaanden voldoende warmte biedt op je woning te verwarmen.

Een warmtepomp zal dus, veel meer dan een zonneboiler, op een veel constantere manier warmte kunnen genereren voor je woning.

alt

Waarom kiezen voor een warmtepomp?

Ben je begaan met onze planeet? Dan is de warmtepomp een uitstekend toestel om je woning om een milieuvriendelijke manier te verwarmen. Je kan een warmtepomp zowel voor radiatoren als voor vloerverwarming gebruiken.

Zeker indien je kiest voor warmtepompen die hun warmte halen uit de aardbodem, krijg je hier een zeer constante temperatuur doorheen het jaar voor in de plaats. De aardbodem heeft, zeker diep in de grond, een vrij constante temperatuur. Hierdoor ben je minder afhankelijk van temperatuurschommelingen, zoals bij de zonneboiler of lucht warmtepompen.

Genereer je warmte via de warmtepomp, dan mag je uiteraard ook een lagere energiefactuur verwachten. Je wekt een deel van je verwarming immers zelf op. Hoeveel je zal kunnen besparen op je energiefactuur, hangt af van verschillende facturen, bijvoorbeeld de mate waarin je woning geïsoleerd is. Maar indien alles meezit, kan je je investering in een warmtepomp zelfs al na 2 jaar terugverdienen.